CDP - Carbon Disclosure Project Raporlaması

CDP – Carbon Disclosure Project (Kurumsal Karbon Ayak izi Entegre Yönetimi Projelendirme) Raporlaması Danışmanlığı

CDP – Carbon Disclosure Project (Kurumsal Karbon Ayak izi Entegre Yönetimi Projelendirme) Raporlaması Danışmanlığı ile İklim değişikliği, ormansızlaşma ve su güvenliği, küresel çözümler gerektiren küresel sorunlardır. Kuruluşları çevresel liderlik yolculuğunda desteklemek için CDP, harici çözüm sağlayıcılarla iş birliği yapmıştır. Karbon, su ve enerji bildiriminizi iyileştirmeniz ve sürdürülebilir bir ekonomi için hayati adımlar atmanız için size destek olmaya hazırlar.CDP - Carbon Disclosure Project Raporlaması

Carbon Hints, CDP’ye (Kurumsal Karbon Ayak izi Entegre Yönetimi Projelendirme) raporlama, puan iyileştirme, Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarını değerlendirme veya envanterinizi doğrulama dahil olmak üzere raporlamanın herhangi bir adımında size yardımcı olur. CDP açıklamasını diğer ilgili uygulamalarla bir araya getirerek maliyetlerden tasarruf etmenizi ve açıklamanızın genel sürdürülebilirlik programınıza iyi bir şekilde entegre edilmesini sağlar.

CDP (Kurumsal Karbon Ayak izi Entegre Yönetimi Projelendirme) Nedir?

2000 yılında kurulan CDP kâr amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. CDP (Kurumsal Karbon Ayak izi Entegre Yönetimi Projelendirme), iklim değişikliğiyle ilgili kurumsal hesap verebilirliği artırmak için kurumsal yatırımcıların iş birliğine davet eden ve küresel anlamda çevresel sorunlara ilişkin duyarlılığı arttırmak adına, iklim değişikliği, su, ormanlar ve tedarik zinciri konularına ilişkin programlar yürütmektedir. CDP’ nin (Kurumsal Karbon Ayak izi Entegre Yönetimi Projelendirme) iklim değişikliği programı, işletmelerin sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliği riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

2018 yılı itibariyle, küresel anlamda en kapsamlı çevre girişimi olarak nitelendirilen CDP (Kurumsal Karbon Ayak izi Entegre Yönetimi Projelendirme), dünyanın en büyük kurumsal iklim değişikliği, su, orman ve şehir sürdürülebilirliği risk verisini elinde bulundurmakta ve bu bilgileri kamuoyu ve yatırımcılara gönüllü olarak açıklamaktadır.

Yatırımcılar adına toplanan bu veriler, CDP (Kurumsal Karbon Ayak izi Entegre Yönetimi Projelendirme) tarafından hazırlanan raporlar yardımıyla kamuoyu, iş ve yatırım piyasasına sunulmaktadır.

CDP Kurumsal Karbon Ayak izi Entegre Yönetimi Projelendirme Kapsamı Nedir?

CDP platformunda işletmelere su, iklim değişikliği, tedarik zinciri ve orman konularına ilişkin mevcut durum, risklere karşı alınan önlemler ve hedeflerin açıklanmasına yönelik bir anket sunulmaktadır.

Ankette yer alan soru setleri üç ana başlıkta toplanmaktadır:

 1. İklim değişikliği açısından şirket yönetimi,
 2. İklim değişikliğinin iş alanına yönelik doğurduğu risk ve fırsatlarla ilgili olarak yönetimin görüşü
 3. Sera gazı emisyonu muhasebesi.

CDP Kurumsal Karbon Ayak izi Entegre Yönetimi Projelendirme

Sera gazı emisyonlarının ve iklim değişikliği verilerinin ölçümü, yönetimi ve belirlenmesi, sektörel uygulamaların giderek daha önemli bir parçası haline gelmektedir.

Başta Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Programının ilk faaliyet yılını tamamladığı Avrupa’da olmak üzere birçok bölgedeki emisyon verileri hakkında bilgi sahibi olunması açısından kuruluşlar iklim değişikliği etkilerini ölçmekte, yönetmekte ve rapor etmektedir. Bu raporlama araçlarından biri olan CDP (Carbon Disclosure Project – Kurumsal Karbon Ayak izi Entegre Yönetimi Projelendirme) sera gazı beyanlarındaki temel eğilimleri inceler.

CDP iklim değişikliği odaklı en büyük veri toplama ve değerlendirme programıdır. Program her yıl sera gazı emisyonları, enerji kullanımı ve dünyanın en büyük şirketlerinden iklim değişikliğinin riskleri ve fırsatları hakkında bilgi vermelerini ister.

CDP, kuruluşlardan sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği ile birlikte su riski ve fırsatlarının değerlendirilmesi konularında da bilgi toplar. CDP şu anda birincil iklim değişikliği ve su verilerinin dünyadaki en büyük koleksiyonuna sahip ve bu bilgileri stratejik iş, yatırım ve politika kararlarının merkezine koymaktadır.

CDP İklim Değişikliği Programına Katılan Şirketler İçin Avantajları

 1. Paydaşlara, müşterilere ve halka daha fazla şeffaflık sağlar
 2. İşletmenin iklim değişikliği ile ilişkili risklerle nasıl başa çıktığını belirlemesinde öncü olur
 3. Verimliliğin artması ve gereksiz maliyetleri azaltma olanağı sağlar
 4. İklim değişikliği ile ilgili risklerin ve fırsatların yönetimine katkı sağlar
 5. Enerji verimliliği tasarrufu ve emisyon azaltımı için fırsatların belirlenmesini destekler
 6. Şirketlerden CDP’nin kurumsal verilere yönelik yıllık taleplerine verilen yanıtlar yatırımcılara iklim değişikliğinin portföyleri üzerindeki mevcut ve muhtemel etkileri hakkında hayati bilgiler sağlar ve bu nedenle yatırım kararları için önemli bir kaynaktır
 7. İklim değişikliği kapsamında neyin ölçülmesi (karbon, su ve enerji vb.) ve raporlanması gerektiği konusunda kapsamlı rehberlik sağlar

Kuruluşların, CDP Raporlaması destek ve rehber dokümanlar ile yıllık olarak çevrimiçi bir sistem üzerinden gerçekleştirilir.

CDP Raporlama Dört Ana Alanı Kapsar

 • Yönetimin iklim değişikliğinin işletmeye sunduğu riskler ve fırsatlar hakkındaki görüşleri,
 • Sera gazı emisyonları ticareti,
 • Yönetimin emisyonları azaltma / riski en aza indirme ve fırsattan yararlanma stratejisi,

İklim değişikliği ile ilgili kurumsal yönetim.