SBT - Bilime Dayalı Karbon Hedefleri Danışmanlığı

SBT – Bilime Dayalı Karbon Hedefleri Danışmanlığı

SBT – Bilime Dayalı Karbon Hedefleri Danışmanlığı Bilime dayalı hedefler, bir işletme tarafından sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik net bir rota sağlamak için geliştirilen bir dizi hedeftir. Şirketler tarafından karbon emisyonlarını azaltmak için benimsenen hedefler, küresel sıcaklık artışını 2° C’nin altında tutmak için gereken de-karbonizasyon seviyesine uygunsa, “bilime dayalı” kabul edilir.SBT - Bilime Dayalı Karbon Hedefleri Danışmanlığı

Carbon Hints olarak kurum ve kuruluşlara Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda emisyonları azaltmaları için açıkça tanımlanmış bir yol sağlamaktayız. Danışmanlarımız tarafından kurum ve kuruluş sınırları içerisinde belirlenen bilime dayalı hedefler, şirketlere sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmaları için açıkça tanımlanmış bir yol sağlayarak, iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemeye ve geleceğe dönük iş büyümesine yardımcı olur.

Neden SBT?

İklim değişikliği ile mücadelede bugün gelinen noktada BM’ye üye devletler ve Avrupa Birliği, Paris Anlaşması’nın temel amacı olan, dünyada düşük karbonlu ve kaynakların verimli kullanıldığı bir ekonomiye geçişi ve beraberinde entegre bir yaklaşımla enerji, teknoloji, ekonomi ve finans vb. bir dizi sektör alanında köklü değişikliklerin yapılmasını kabul etmiş durumdadır.

Bu kabulün anlamı; iklim değişikliği ile mücadelenin özellikle istihdamda ve ekonomik büyümede önemli fırsatların kapısını açması demektir. Paris Anlaşması Taraflar için küresel ısınmayı 2°C’nin altında ve mümkünse bu limiti 1.5°C’de tutmak hedefini koymakta ve antropojenik emisyonlarla, sera gazlarının yutaklarla yok edilmesi arasında bir dengenin kurulmasına işaret etmektedir. Anlaşma, aynı zamanda bütün Tarafları 2020 yılına kadar yüzyıl ortasını hedefleyen uzun vadeli vizyonlarla sera gazı emisyonlarının azaltma stratejilerini BMİDÇS’ye iletmeye davet etmiştir. Taraflar 2030 ve/veya 2050 vizyonlarını çizerken, iklim hedeflerine ve özellikle enerji sektörü bazlı hedeflerine ulaşmak için gerekli olan yeniliklerin ve teknolojinin endüstriyel rekabetçilik sonuçlarını, istihdam ve ekonomik büyüme için olabilecek etkilerini de belirlemek durumundadır. Bu da döngüsel ekonominin gereklerini yerine getirmek anlamına gelmektedir.

İleri düzeyde iklim değişikliği hedef ve niyetlerinizi uluslararası platformda deklere edebilmeniz yönünde gerekli bir uygulamadır.

SBT – Bilime Dayalı Hedefler Nedir?

Bilime dayalı hedefler (SBT), üretim veya hizmet süreçleri olan kuruluşların iklim değişikliği prensiplerine uygunluk sağlayarak geleceğe dönük büyümelerini destekleyerek sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmaları için sağlanmış olan bir yoldur.

Bilime dayalı hedefler, Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için gerekli olan küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyesi olan sınırdan en fazla 2° C’nin çok altında sınırlandırması ve bilime dayalı hedeflerle 1.5° C’ye sınırlama çabalarının peşinde koşması olarak kabul edilir.

SBTi’ye Kimler Katılabilir?

Gönüllü ve bilime dayalı hedef belirleyerek Paris Anlaşmasında belirlenen iklim değişikliği hedeflerine taahhüt vermeye niyetli olan her sektör ve büyüklükteki kuruluşlar katılabilirler.