Gold Standard-Gönüllü Karbon Azaltım Projeleri Danışmanlığı

Gold Standard- Gönüllü Karbon Azaltım Projeleri (VERs) Danışmanlığı

Gold Standard- Gönüllü Karbon Azaltım Projeleri (VERs) Danışmanlığı ile Gold Standard, karbon piyasalarındaki projelerin en yüksek çevresel bütünlük seviyelerini temsil etmesini sağlamak ve yerel topluluklara ve ekosistemlere doğrulanmış sürdürülebilir kalkınma faydaları sunmak için kurulmuştur.Gönüllü Karbon Azaltım Projeleri

Emisyon azaltımlarını karbon ayak izinin ötesinde finanse etmek hem şirketler hem de bireyler için iklim eyleminin temel bir bileşenidir. Gold Standard karbon kredisi satın alarak Paris anlaşmasına katkıda bulunmak, sertifikalı SDG etkisi sunmak ve sivil toplum tarafından tanınırlık kazanmak konularında yardımcı olur.

Carbon Hints olarak, paydaşlarla ortak olarak yürüteceğiniz projelerinizde bilinçlendirme ve eğitim desteği ile başlayarak yerel, ulusal ve uluslararası gerekliliklerinizi karşılamak amacıyla proje tasarımını, idaresini, raporlaması konusunda size destek olacaktır.

Gold Standart Nedir?

Gold Standard, karbon ofset projeleri için küresel ölçekteki en titiz ve itibarlı sertifika programıdır. Sertifika, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin fiili olarak CO2 emisyonlarını düşürdüğünü ve yerel halkın bundan yararlandığını temin eder.

Gold Standard, 2003 yılında içinde WWF’in de bulunduğu bir grup sivil toplum örgütü tarafından kuruldu. Gold Standard an itibarı ile içinde Birleşmiş Milletlerin yanı sıra birçok ulusal hükümetin ve şirketlerin de bulunduğu seksenden fazla kurum tarafından destekleniyor.

Gold Standard projeleri Birleşmiş Milletlerin bağımsız güvenilir denetçileri tarafından incelenmektedir ve aşağıdaki kriterlere uymak zorundadır:

  • Proje CO2 emisyonlarında fiili düşüş sağlamalıdır veya emisyon azaltımlarına katkı sağlamalıdır.
  • Yerel halkın projeye katılımı sağlanmalıdır.
  • Proje yenilenebilir enerji veya enerji verimliliği teknolojileri üzerine bilgi ve deneyimini gelişmekteki ülkelerle paylaşmalıdır.
  • Proje doğaya saygılı olmalı, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına katkı koymalıdır.

Gold Standart uygulaması kötüye kullanım tespit edilmesinden dolayı, şu anda Türkiye’den kaldırılmıştır.