ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı olarak Carbon Hints kuruluşunuzda üretim veya hizmet süreçlerinde kullanılan bütün enerji kaynaklarının analiz, etüt, projelendirme ve bu çalışmaların sistematik hale getirilerek bir yönetim sisteminin kurulması konusunda İstanbul ve Ankara olarak destek vermektedir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Enerji yönetimi, karbon yönetimi ile doğrudan ilişkili olup birbirini destekleyen süreçlere sahiptir. Bu açıdan bu kapsamda yapılan çalışmalar aynı zamanda karbon yönetimi çalışmalarını destekleyecektir.

2050 yılına kadar, dünyadaki enerji ihtiyacının 2 katına çıkacağı ve nüfusunun da %46 artacağı öngörülmektedir. Bunun yanı sıra küresel sıcaklık artışını 2 ‘ta sınırlayabilmemiz için Sera Gazı salınımını %50 oranında düşürmüş olmamız gerekmektedir. Kısaca enerji ihtiyacımız artarken, atmosfere saldığımız Sera Gaz’larını azaltmamız zorunludur.

Enerji üretiminde kaynak olarak kullandığımız fosil yakıtlar artık yerini yenilenebilir doğal kaynaklara bırakmak zorundadır. Sera Gazlarının %44’ü binalardan ve Endüstriden oluşmaktadır. Bu nedenle ilk aşamada yapılması gereken mevcut enerji yönetimini sistematik olarak sağlamak ve enerji kullanımı, verimliliğini, alternatiflerini ortaya koymak gerekmektedir.

Enerji Yönetimi Nedir?

Enerji Yönetimi; Ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakârlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır. Kuruluşun enerji performansını sürekli iyileştirmek ve sağlanan bu iyileştirmeleri sürdürmek amacıyla enerjiye sistematik olarak dikkat edilmesi anlamına gelmektedir.

Enerji Yönetim Sistemi ile;

  • Maliyetlerin azalması
  • Çevresel etkinin azalması
  • Rekabet edilebilirliğin artması hedeflenmelidir.

Enerjiye erişim giderek daha maliyetli olmakta ve çevreye daha zarar verici hale gelmektedir. Enerji Yönetim Sistemi, her ölçekteki kuruluşun enerji kullanımını sürdürülebilir biçimde yönetmesine yardımcı olur.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasını, sürdürülebilirliğini sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları

  • Enerji maliyeti tasarruf sağlar, verimliliğe mutlaka katkı sağlar
  • Daha az sera gazı emisyonuna destek verir ve daha az karbon ayak izi oluşturur
  • Düşük maliyetli ve maliyetsiz enerji tasarrufu fırsatlarına öncelik verilmesine teşvik eder
  • Çalışanların enerji farkındalığının ve bilgisinin artması ile kurum kültürüne olumlu etki sağlar
  • Bilinçli karar alma süreçlerini doğurur.

    ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Kuruluşun; sürekli olarak eylem planlama, eylemleri uygulama ve sonuçları kontrol etme, ilerlemeyi gözden geçirme ve duruma göre politika ve amaçları güncelleme döngüsünden geçmesini sağlamaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Bir kuruluş bünyesinde enerji yönetim sistemi uygularken, uygulama sürecine ilişkin yapılacak çalışmalar ISO 50001 Enerji Yönetim Standardına göre 6 ana başlıkta belirlenmiştir:

1-Yönetimin Sorumluluğu

2-Enerji Politikası

3-Enerji Planlama

4-Uygulama ve İşletim

5-Kontrol Etme

6-Yönetimin Gözden Geçirmesi