Hakkımızda - SG Sera Gazı ve İklim Yönetim Danışmanlığı

Hakkımızda

Ekonomik süreçlerde yer alan kurumlar, iklim değişikliğine uyum kısa vadeli kazanımlar için değil, risklerle mücadele edilerek uzun vadeli çözümlerle karbon kontrolünün sağlanması gerekliliğini sağlamaları gerekmektedir. Bu durumda, kurumların düşük karbonlu bir ekonomi ve sürdürülebilir iş modelleri içeren dönüşümü yaratmak için daha hızlı hareket etmelerini gerektirmektedir. İklim değişikliği gibi, global değişikliklere bağlı ekonomik değişikliklerini; stratejileri, politikaları ve müşteri tercihlerindeki değişimlerle uyumlu hale getiremeyen kurumların gelecekte var olabilme çabalarında, zorlukları beraberinde getirecektir.

Bizler de, Ülkemizde de bu süreç içerisinde yer almak isteyen kuruluşlara, doğru ve etkin bir hizmet sunmak amacıyla konusunda uzman; teknoloji uzmanları, mühendisler, bilim adamları ve finansal danışmanlardan oluşan ekibimizle kapsamlı ve çeşitli uzmanlık sunmayı şiar edinmiş bir kuruluş olarak Carbon Hints (Karbon İpuçları) markasıyla kurulmuş ve hizmetlerimize devam ettirmekteyiz.

Düşük karbonlu, sürdürülebilir ekonomiye geçişte işletmelerin, yatırımcıların ve hükümetlerin fırsatları yakalamasına, kaynak koruma programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına, operasyonları lehlerine dönüştürmesine, riski yönetmesine ve büyümeyi yönlendirmesine, buna ek olarak, yenilenebilir enerji, su yönetimi ve diğer karbon projelerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak devlet kurumlarına, uluslararası kuruluşlara ve özel şirketlere tavsiyelerde bulunuyoruz. 

Verdiğimiz hizmetler ve gelecek projeksiyonu için tarafımıza iletişime geçmeniz durumunda gizlilik politikaları doğrultusunda her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz.